• Biblioteka szkolna


  • Biblioteka szkolna - godziny pracy 2021/2022

   Środa- 12.30 - 13.30

   Czwartek- 9.45 - 10.45

   Piątek- 8.45 - 10.45

    

   BIBLIOTEKA SZKOLNA

   ROK SZKOLNY 2020/2021

    

   KOCHANI  CZYTELNICY! 

   BIBLIOTEKA SZKOLNA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 

   FUNKCJONUJE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MZ, GIS, MEN

   Regulamin biblioteki szklonej oraz aneks do regulaminu dotyczący pracy biblioteki w czasie pandemii

   Regulamin pracy biblioteki szkolnej

   Celem działalności biblioteki szkolnej jest:

   1. Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych.
   2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji – pełnienie roli szkolnego centrum informacji.
   3. Prowadzenie zajęć bibliotecznych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, indywidualne zainteresowania uczniów, promujące czytelnictwo.
   4. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów na dalszych etapach edukacji.
   5. Rozwijanie kreatywności uczniów.
   6. Kształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
   7. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
   8. Rozwijanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi w najbliższej okolicy.

    Zbiory biblioteczne

    Biblioteka gromadzi:

   • wydawnictwa informacyjne,
   • podręczniki
   • lektury obowiązkowe i uzupełniające,
   • beletrystykę pozalekturową,
   • literaturę naukową i popularnonaukową zgodnie z potrzebami szkoły, wydawnictwa związane z regionem.

   Zasady korzystania z biblioteki

   1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. 
   2. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko.
   3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
   4. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie w godzinach pracy biblioteki.
   5. Ze zbioru podręcznego uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
   6. Książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom na lekcje. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych. Wówczas odpowiedzialność materialna za zbiór spoczywa na nauczycielu przedmiotu.
   7. W celu umożliwienia rodzicom korzystania ze zbiorów bibliotecznych, biblioteka jest czynna podczas zebrań dla rodziców.
   8. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można go wydłużyć / z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
   9. Uczeń może posiadać na swoim koncie jedynie 4 książki. W wyjątkowych sytuacjach o większej ilości książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
   10. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
   11. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
   12. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
   13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
   14. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
   15. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
   16. Nauczyciel bibliotekarz organizując działania współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Łososinie Dolnej oraz w Tęgoborzy
   17. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

   Na terenie biblioteki obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

   Zasady zachowania bezpieczeństwa i funkcjonowania biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Stańkowej w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19

   1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną.
   2. Nauczyciel/bibliotekarz zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa oraz używania rękawiczek jednorazowych, podczas wykonywania swoich obowiązków /kontaktu z czytelnikiem/. Czytelnicy także są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas wypożyczeń i zwrotów książek.
   3. Uczniowie wypożyczający/oddający książki/podręczniki nie wchodzą do pomieszczeń bibliotecznych, lecz obsługiwani są przez otwarte drzwi do biblioteki i wypożyczalni podręczników.
   4. Czytelnicy nie korzystają z wolnego dostępu do książek. Książki podaje bibliotekarz.
   5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni w wydzielone miejsce.
   6. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
   7. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników, pracownicy biblioteki prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem przecierania powierzchni blatów oraz wietrzenia sali.
   8. Biblioteka dla czytelników indywidualnych otwarta jest od   03 września 2020r.
   9. We wrześniu dokonywane są tylko wypożyczenia podręczników szkolnych.
   10. Procedura zwrotu podręczników zostanie przedstawiona pod koniec roku szkolnego, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.

   Bibliotekarz szkolny: Agata Zielińska

   BIBLIOTEKA POLECA 02.06.2020r.

   Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

   BIBLIOTEKA POLECA 29.05.2020r.

   Dzień Dziecka

   BIBLIOTEKA POLECA 27.05.2020r.

   Biblioteki mobilne

   BIBLIOTEKA POLECA 26.05.2020r.

   Kilka porad jak się uczyć!

   BIBLIOTEKA POLECA 22.05.2020r.

   22 maja Światowy Dzień Zwierząt

   BIBLIOTEKA POLECA 21.05.2020r.

   Wirtualne Targi Książki

   BIBLIOTEKA POLECA 20.05.2020r.

   Biblioteki mobilne

   BIBLIOTEKA POLECA 19.05.2020r.

   Trochę nietypowe biblioteki.

   BIBLIOTEKA POLECA 18.05.2020r.

   Muzea zapraszają.

   BIBLIOTEKA POLECA 14.05.2020r.

   Muzeum w Wadowicach on- line.

   BIBLIOTEKA POLECA 13.05.2020r.

   W hołdzie książkom...

   BIBLIOTEKA POLECA 12.05.2020r.

   Kartka z kalendarza.... Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

   BIBLIOTEKA POLECA 08.05.2020r.

   Czy język polski jest trudny dla obcokrajowców?

   BIBLIOTEKA POLECA 06.05.2020r.

   Dzień Europy

   BIBLIOTEKA POLECA 29.04.2020r.

   Relaks z Quizem literackim

   BIBLIOTEKA  POLECA 28.04.2020r.

   Czy warto czytać komiksy?

   Niektórzy konserwatywni miłośnicy książek nie cenią komiksów jako wartościowej literatury. Dużo obrazków, mało tekstu. Jednak to właśnie dzięki kolorowym obrazkom komiksy są tak lubiane przez najmłodszych! Obecnie mają swoich miłośników w każdej grupie wiekowej.

   Trochę historii

   • W XIX wieku komiksy funkcjonują jako śmieszne opowieści obrazkowe. To właśnie wtedy publikowano krótkie i zabawne historyjki w odcinkach. Zakłada się, że właśnie dzięki komediowemu charakterowi zyskały swoją nazwę (od ang. comic ‘komiczny’), choć początkowo we Francji nazywano je historiami obrazkowymi (histoires en images), a w Wielkiej Brytanii i USA − przygodami (adventures)
   • W XX wieku komiksy nabrały charakterystycznego wyglądu: były krótkie i składały się z kilku obrazków w formie paska, z tekstem wpisanym w typowe dla gatunku dymki. Tworzono je jedynie w czarno-białej kolorystyce, dopiero w połowie XX wieku pojawiły się dodatkowe barwy.
   • Początkowo te zabawne historyjki kierowane były głównie do dorosłych, dziś komiksy mają rzeszę fanów również wśród najmłodszych czytelników. Więcej na:  https://dziecisawazne.pl
   • Pierwsze polskie komiksy ukazały się w naszym kraju po odzyskaniu niepodległości, a ich popularność wzrosła w okresie międzywojennym.

   Koziołek Matołek- to jedna z najgłośniejszych bajkowych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Została stworzona w 1933 roku przez Kornela Makuszyńskiego (tekst) i Mariana Walentynowicza (kolorowe rysunki). Książeczka była jednym z pierwszych w Polsce – a z czasem stała się i najpopularniejszym komiksem dla dzieci. Koziołek Matołek wszystkie głupstwa popełnia z wdziękiem, ma młodzieńczą ciekawość świata i dziecięcą wrażliwość.

   Czy wiecie, że... w PRL Koziołek Matołek był na cenzurowanym. Bajki o koziołku uważane były za szkodliwe.

   • Najdłużej ukazującą się polską serią komiksową jest  "Tytus, Romek i A’ Tomek"  Henryka Jerzego Chmielewskiego wydawaną od roku 1957 do dziś, co czyni ją rekordzistką na polskim rynku wydawniczym! Henryk Jerzy Chmielewski, czyli słynny Papcio Chmiel jest autorem historii o dwójce przyjaciół z harcerstwa - Romku i A'Tomku i małpie - Tytusie de Zoo. Bohaterowie w każdym tomie komiksu podróżują do innych miejsc, a scenki humorystyczne z ich udziałem przemycają wiedzę z zakresu geografii, historii czy przyrody. 
   • Czy wiecie, że...2009 rok oznaczał dla Papcia Chmiela wyróżnienie w postaci trzech znaczków pocztowych z wizerunkami Tytusa, Romka i A'Tomka. Seria została wprowadzona do obiegu. W tym samym roku  Henryk Chmielewski namalował mural w Muzeum Powstania Warszawskiego.