• Innowacje


  • rok szkolny 2021/2022

   1. „My pen pal”

   Autorzy: klasy V i VI (z możliwością objęcia pozostałych klas)

   Autor: Agnieszka Wrona

   Zakres i warunki:

   Innowacja będzie realizowana podczas lekcji oraz podczas kółek językowych. Będzie stanowić element lekcji doskonalący umiejętności czytania i pisania. Częstotliwość działań innowacyjnych będzie uzależniona od szybkości wymiany korespondencji.

   Opis innowacji:

   Innowacja obejmuje wymianę korespondencji, maili, projektów w języku angielskim ze szkołami z innych państw. Uczniowie poznają nowych korespondencyjnych kolegów i koleżanki, ćwiczą umiejętności językowe w praktyce, odkrywają obcą kulturę i zwyczaje, zwiększają pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim oraz zyskują większą motywację do nauki.

   Cele innowacji:

   - utrwalanie i poszerzanie wiedzy z języka angielskiego,

   - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

   - rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim,

   - poznawanie kultur, historii, zwyczajów innych krajów,

   - użycie języka obcego w praktyce (do komunikacji z uczniami z innych krajów),

  brak danych