• Innowacje

 • Innowacja na lekcjach języka polskiego

  Malowane lektury - myślenie wizualne podczas analizy literackiej


  Zakres i założenia innowacji:

  Innowacja obejmuje uczniów z klas V-VIII. Wdrażana jest w czasie analizy dzieł literackich na lekcjach języka polskiego. Uczniowie otrzymuj przygotowane przez nauczyciela karty pracy w formie sketchnotingu ( grafik zamieszczanych na portalu wydawnictwa Nowa Era
  oraz z książki S. Oszczyk „Lektury jak malowane” ) Zadaniem uczniów jest wypełnienie kart notatkami, tak aby sprzyjało to zrozumieniu całości utworu. Materiały te mogą być przydatne do syntezy wszystkich informacji na temat przeczytanej i omawianej lektury. Sketchnotki
  uzupełniane są przez uczniów zarówno w szkole jak i w domu. W ramach zaplanowanych działań, uczniowie wszystkich klas, co najmniej raz w miesiącu otrzymywać będą graficzne notatki, które na bieżąco zostaną uzupełniane.